หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564

 เดือนมีนาคม 2564
        - กิจกรรมการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่
        -  
ิจกรรม Cooking Day
        -  
กิจกรรมการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
        -
 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
        -  
ร่วมกิจกรรม อบรมนวัตกรทางสังคม
        -  ร่วมพิธีปิดการฝึกการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน รุ่นที่ 60

 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
        -  กิจกรรม Cooking Day
        -  
ต้อนรับรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
        -  
โครงการกีฬาสานสามัคคี
        -
โครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share
        -  
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
        -  กิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน

 เดือนมกราคม 2564
        -  กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามช่วงวัย
        -  
ประชุมหัวหน้าหน่วย พม.จ.สงขลา
        -  
สวัสดีปีใหม่ คณะแพทย์-พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สงขลา
        -  
คุ๊กกี้ อิ่มบุญ อุ่นรัก
        -  
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายนอก

----------------------------------------------------------------------------------

ปี 2563

 เดือนธันวาคม 2563
        -  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
        -
วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
        - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
        - ต้อนรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และพระสงฆ์ ที่เข้ามาบริจาคเงินและสิ่งของ

 เดือนพฤศจิกายน 2563
        - วางแผนการศึกษา
        - โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง”
        - โครงการ ไฟ - ฟ้า " เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เด็ก ๆ ได้ใช้พลังของเขาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับหรือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี และพัฒนาชุมชนของเขาต่อไป"
        - การเรียนการสอน มอนแตสซอรี่
        - กิจกรรมคุยกันบ่อย ๆ

 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2563
        - โครงการ สุขสันต์วันเกิด
        -
กิจกรรมทบทวนกระบวนการและสร้างทักษะให้กับน้อง ที่มีอายุระหว่าง 5 ปี ถึง 22 ปี
        -
กิจกรรมการเรียนการสอนมอนเตสซอร์
        - ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ครบรอบ 4 ปี
        -
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายพ่อ
        -
กิจกรรมสร้างศิลปะจากผ้าบาติก
        - ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม”
        -
กิจกรรมนันทนาการหลังเลิกเรียน สร้างความผ่อนคลาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย

 เดือนสิงหาคม 2563
        - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำ
ในศตวรรษที่ 21 “วิศวกรสังคมของเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็ก”

        -
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงและนักพัฒนาการเด็ก เรื่องการให้ความรู้ในการดูแลเด็กติดเชื้อ HIV
        -
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

 เดือนกรกฎาคม 2563
        - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
        -
โครงการสร้างความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance)
        -
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
        - จัดฝึกอบรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
        - การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศ
        -
เตรียมความพร้อมการเรียนภายนอกของเด็กในความอุปการะฯ
        -
ต้อนรับ คณะ จิตเสธ จิตอาสา หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 เดือนมิถุนายน 2563
        - กิจกรรม "สุขสันต์วันเกิด"
        -
ต้อนรับ ผบก.ภ.จว.สงขลา และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
        -
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรียนออนไลน์
        - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 เดือนพฤษภาคม 2563
        - ต้อนรับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้แทน บริษัท ปตท.
        -
การเรียนผ่านทีวีดิจิตอล
        -
โครงการ กรอบการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563
        - วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
        - ต้อนรับรองอธิบดีศาลปกครองสงขลาและคณะ

 เดือนมีนาคม-เมษายน 2563
        - กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง
        -
กิจกรรม 5 ส.
        -
มาตราการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
        - กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
        - ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
        - โครงการ บ่อหลังบ้านสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        - กิจกรรม ฟันสวย ยิ้มใส

 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
        - ต้อนรับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
        -
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
        -
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา
        - กิจกรรม 5 ส
        - กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
        - โครงการ "หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ"

 เดือนมกราคม 2563
        - ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        -
รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
        -
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
        - กิจกรรมมอบความสุขให้เด็ก ๆ
        - วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

------------------------------------------------------

ปี 2562

 เดือนธันวาคม 2562
        - โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
        -
กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาต
        - ร่วมกิจกรรมชมการถ่ายทอดสด
ในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

        - ร่วมกิจกรรมโครงการ “ Gift For Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ”
        - โครงการสุขสันต์วันเกิด และหนูน้อยทำดีมีรางวัล ปีงบประมาณ 2563
        - ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        - ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day”

 เดือนพฤศจิกายน 2562
        - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ร่วมกิจกรรมงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี
        -
โครงการ "ตรวจสุขภาพประจำปี"
        - โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง” ประจำปี 2562
        - ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

 เดือนตุลาคม 2562
        - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
        -
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
        - โครงการ “ค่ายลูกเสือน้อย” ( Little scout)
        - โครงการ "กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต"
        - ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในวันปิยมหาราช
        - โครงการ “ถนนเด็กเดิน”

 เดือนกันยายน 2562
        - พิธีสักการบูชาศาลพระประชาบดี เทพแห่งการเลี้ยงดู เนื่องในวันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์เดิม
        -
งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
        - ร่วมกิจกรรม งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562
        -
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        -
ร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

 เดือนสิงหาคม 2562
        - บ้านสงขลา... ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พบอ.สว.
        - บ้านสงขลา... ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
        -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลเด็กติดเชื้อ HIV ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา”
        -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการประสานส่งเด็กและเยาวชน
เข้ารับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์

        -
โครงการ ทำผ้าบาติก สร้างสรรค์ผลงาน ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562
        -
ต้อนรับผู้มีอุปการะคุณ มอบอุปกรณ์ให้บ้านสงขลา

 เดือนกรกฎาคม 2562
        - ร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
        -
ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

        - ร่วมกิจกรรม โครงการ “สู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 (Native Land 2019)”
        - ถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่น
        -
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ดูแลเด็กด้วยวินัยเชิงบวกภายใต้กรอบการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
        - โครงการ อบรมแนวทางในการเฝ้าระวัง และควบคุม กรณีเกิดโรคระบาดขึ้น ภายในสถานรองรับเด็ก
        - กิจกรรม 5 ส.

 เดือนมิถุนายน 2562
        - กิจกรรม "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 4
        -
โครงการ "อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูเด็ก"
        - กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
        - ร่วมโครงการ “สานพลังผู้สูงวัย คนไทยอยู่ดีมีสุข”
        - ต้อนรับ คณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงาน
        - โครงการ "ทำผ้าบาติก สร้างสรรค์ผลงาน"
        - ต้อนรับ คณะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

 เดือนพฤษภาคม 2562
        - โครงการ “อิ่มบุญ อุ่นรัก@บ้านสงขลา”
        -
โครงการ ต้นทุนชีวิต “พัฒนาสมองส่วนคิด ( Cognitive Development) และการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดี (Positive Mindfulness)”
        - ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา
        - ร่วมโครงการ ธรรมะสู่คนทั้งมวล จังหวัดสงขลา
        -
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

 เดือนเมษายน 2562
        - โครงการ แข่งกีฬาสี ประจำปี 2562 “ดีสนีย์แลนด์เกมส์”
        -
ร่วมกิจกรรม งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดสงขลา
        - โครงการ วันสงกรานต์
        - ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา
        -
โครงการ ทำผ้าบาติก

 เดือนมีนาคม 2562
        - ร่วมกิจกรรมงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา"
        -
โครงการพัฒนาบุคลากร
        - โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามช่วงวัย

 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
        - โครงการถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม
        -
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
        - กิจกรรมวันมาฆะบูชา
        - ครบรอบ 9 ปี วันเปิดสวนประวัติศาสตร์
        - โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
        - การคัดเลือกตัวนักฟุตบอล DCY ACADEMY
        - เรียนภาษาอังกฤษ กับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ

 เดือนมกราคม 2562
        - ทำบุญ ตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
        -
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
        - โครงการ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยงดูเด็กภายในสถานสงเคราะห์ฯ
        - บุตรบุญธรรมต่างประเทศ ปัจจุบัน
        - โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
        - รับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562

------------------------------------------------------

ปี 2561

 เดือนธันวาคม 2561
        - ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม
        -
กิจกรรมวันคริสต์มาส
        - ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
        -
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2562
        - โครงการสุขสันต์วันเกิด
        -

 เดือนพฤศจิกายน 2561
        - โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง”
        -
กิจกรรมจิตอาสา และจัดกิจกรรมนันทนาการ
        - โครงการ "เรียนศิลปะสร้างสรรค์ การทำผ้าบาติก"
        -
ร่วมชมงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต
        - ร่วมกิจกรรมเดิน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”
        - ต้อนรับ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 เดือนตุลาคม 2561
        - ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
        - ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
        - ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
        - โครงการ "สุขสันต์วันเกิด"
        - โครงการ "หนูทำดี มีรางวัล"

 เดือนกันยายน 2561
        - งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีให้กับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
        - โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
        - ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.สงขลา ประจำปี 2561
        - สร้างบ้านให้กับ น.ส.ปุ้ย จันฑโฆษ เด็กในความอุปการะฯ
        - วันสถาปนากรมประชาสงเคราะห์เดิม

 เดือนสิงหาคม 2561
        - กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        - ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
        - ต้อนรับ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
        - โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
        - โครงการ “วัยใส ใส่ใจ ธรรมะ”

        - รับการตรวจมาตรฐาน การจัดสวัสดิการให้แก่เด็กในสถาบัน
        -
โครงการ แข่งกีฬาสี ประจำปี 2561 “ลูกทุ่งย้อนยุคเกมส์”

 เดือนกรกฎาคม 2561
        - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
        - ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        - โครงการ เรียนศิลปะสร้างสรรค์
        -
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
        -
โครงการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน (Play and learn)

 เดือนมิถุนายน 2561
        - โครงการ เรียนศิลปะสร้างสรรค์
        - โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
        - อบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 เดือนพฤษภาคม 2561
        - โครงการ Cooking
        - วันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
        - โครงการพัฒนาบุคลากร รุ่น 1
        -
โครงการพัฒนาบุคลากร รุ่น 2
        - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา

 เดือนเมษายน 2561
        -
โครงการ "วันสงกรานต์"
        - ท่องโลกกว้างกับวิทยุการบิน
        - โครงการ "Cooking"
        - โครงการ “เปิดโลกนิทาน บ้านสงขลา”

 เดือนมีนาคม 2561
        -
กิจกรรม แม่ลูก 5 ส.
        - การแข่งขันคัดเลือกนักฟุตบอล DCY ACADEMY
        - โครงการสุขสันต์วันเกิด ปีงบประมาณ 2560
        - ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
        - โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามช่วงวัย" (แหลมสมิหลา จ.สงขลา)
        - โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามช่วงวัย” (อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)
        - กิจกรรมวันมาฆะบูชา
        -
ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
        - บ.เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนให้แก่บ้านสงขลา

 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
        -
บ้านสงขลา ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน
        - โครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส”
        - โครงการ "รณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก"
        - โครงการ "เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน"

 เดือนมกราคม 2561
        -
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
        - โครงการ เรียนศิลปะสร้างสรรค์ การทำผ้าบาติก
        - หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ สนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
        - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ออกไปสวัสดีปีใหม่และขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์
        - รับโล่ห์เยาวชนดีเด่น
        -
เยี่ยมบ้านเเละมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เเก่ครอบครัวอุปการะฯ

----------------------------------------------------

ปี 2560

 เดือนธันวาคม 2560
        -
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561
        - ต้อนรับ คณะจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมกับ ศาลจังหวัดสงขลา ในโอกาสมาเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
        - ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้
        - ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
        - โครงการ “พลังดนตรีจากพี่ให้น้อง”
        -
กิจกรรมวันคริสต์มาส
        - กิจกรรม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 เดือนพฤศจิกายน 2560
        -
โครงการ ประสานใจต้านอัคคีภัย
        - โครงการ “เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โหนด-นา-เล)”
        - โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง”

 เดือนตุลาคม 2560
        -
โครงการ “ถนนเด็กเดิน” ประจำปีงบประมาณ 2560
        - กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กโต 12-18 ปี ประจำเดือน ตุลาคม 2560
        - โครงการ "เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โหนด-นา-เล)"

 เดือนกันยายน 2560
        - โครงการ ทบทวนกรอบการปฏิบัติงาน การคุ้มครองเด็กในสถานสงเคราะห์
        - ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
        - ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560
        - โครงการ กีฬาสีบ้านสงขลา ประจำปี 2560 “พื้นบ้านเกมส์”
        - งานเลี้ยงส่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

 เดือนสิงหาคม 2560
        - กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี

        - โครงการสุขสันต์วันเกิด
        - โครงการ “ฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2560
        - โครงการ "เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน"
        - โครงการ “เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน”

 เดือนกรกฎาคม 2560
        - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
        - โครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ธงชาติไทย”
        - จัดกิจกรรมออกหน่วยในงานกาชาดและงานประจำปี ของจังหวัดสงขลา
        - ต้อนรับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
        - ต้อนรับประธานมูลนิธิราชประชาสมาศัย
        - ต้อนรับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

        - กิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
        - ร่วมโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
        - มอบทุนการศึกษา เพื่อสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนในชุมชน
ปีงบประมาณ 2560

        - โครงการ เรียนศิลปะสร้างสรรค์ การทำผ้าบาติก

 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560
        - โครงการ “ Science for kids Camp”
        - อบรม คู่มือการดำเนินงานครอบครัวอุปการะขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
        - ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
        - ออกกำลังกายทุกวันพุธ

 เดือนเมษายน 2560
        - ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

        - โครงการ วันสงกรานต์ ประจำปี 2560
        - โครงการ “ต้นทุนชีวิต วัยรุ่น กับแนวคิดการพึ่งพาตนเอง บนวิถีชีวิตชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 เดือนมีนาคม 2560
        - อบรม คู่มือการดำเนินงานครอบครัวอุปการะขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
        - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอนเด็กให้สมวัย
        - กิจกรรมทัศนศึกษาเด็กโต ประจำเดือน มีนาคม 2560 
        - กิจกรรมการดำเนินโครงการศิลปะ ประจำเดือนมีนาคม 2560

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
        -
โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน
        - กิจกรรม แม่ลูก 5 ส.
        - คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สงขลา รวมกลุ่มจิตอาสา

 เดือนมกราคม 2560
        -
กิจกรรมการดำเนินโครงการ Cooking ประจำเดือนมกราคม 2560
        - วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
        - กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บ้านสงขลา
        -
ออกกำลังกายทุกวันพุธ

------------------------------------------------------

ปี 2559

 เดือนธันวาคม 2559
        -
ร่วมกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2559 (ธ.ค. 59)

 เดือนพฤศจิกายน 2559
        -
ร่วมกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (พ.ย. 59)

 เดือนตุลาคม 2559
        -
ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 (23 ต.ค. 59)
        - โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน สื่อออนไลน์”
(21 ต.ค. 59)
        -
ต้อนรับ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (20 ต.ค. 59)
        -
โครงการ “ส่งเสริมความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือสังคม” (19 ต.ค. 59)
        - น้อมเกล้าฯลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16 ต.ค. 59)

 เดือนกันยายน 2559
        - ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (30 ก.ย. 59)
        - โครงการเรียนศิลปะในระหว่างปิดภาคเรียน
(ก.ย. 59)
        - โครงการศิลปะป้องกันตัว
(ก.ย. 59)
        -
งานเลี้ยงส่ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 ก.ย. 59

 เดือนสิงหาคม 2559
        - ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 ประจำจังหวัดสงขลาและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของบ้านสงขล (9 ส.ค. 59)
        - กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์
(12 ส.ค. 59)
        -
โครงการเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กก่อนสู่สังคมของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา (19-21 ส.ค. 59)
        -
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (ส.ค. 59)

 เดือนกรกฎาคม 2559
        - โครงการเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (11-15 ก.ค. 59)
        -
กิจกรรมวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (19-20 ก.ค. 59)
        -
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป็นวัยรุ่น ไม่วุ่นอย่างที่คิด” (20 ก.ค. 59)
        -
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 59)
        - โครงการ “เปิดโลกนิทานสานฝัน และเดินด้วยกันในถนนเด็กเดิน” (30 ก.ค. 59)

 เดือนมิถุนายน 2559
        - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2559 (4-5 มิ.ย. 59)
        -
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน กับคณะเจ้าหน้าที่จากสายการบินนกแอร์ (11 มิ.ย. 59)
        -
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 (20-24 มิ.ย.59)
        -
ออกพื้นที่มอบทุนการศึกษาเพื่อสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนในชุมชนปีงบประมาณ 2559 (มิ.ย.59)

 เดือนพฤษภาคม 2559
        - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ “ล้านนาเกมส์” (2-5 พ.ค. 59)
        - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการดูแลเด็กด้านพฤติกรรมและอารมณ์อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย (1-2 พ.ค.59 และ 12-13 พ.ค. 59)
        -
ภาคเอกโดยชน เข้ามาตัดผมและตกแต่งทรงผมฟรีให้กับลูก ๆ ในความอุปการะ (13 พ.ค.59)
        -
กิจกรรม วันวิสาขบูชา (22 พ.ค.59)
        -
โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (26 พ.ค.59)

 เดือนเมษายน 2559
        - โครงการ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 (9 เม.ย. 59)
        - ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (8 เม.ย. 59)
        - ร่วมกิจกรรม "วันจักรี" (6 เม.ย. 59)
        - ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (2 เม.ย. 59)
        -
ทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สงขลาอะควาเรี่ยม (1 เม.ย. 59)


 เดือนมีนาคม 2559

        -
กิจกรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (มี.ค. 59)
        -
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (29 มี.ค. 59)
        -
ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (23 มี.ค. 59)
        -
เที่ยวน้ำตกโตนงาช้าง (18 มี.ค. 59)
        -
ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (16 มี.ค. 59)
        -
ร่วมกิจกรรมโครงการ “กาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง” (9 มี.ค. 59)
        -
บ้านสงขลา นำเด็กเล็กในความอุปการะฯ นั่งรถรางเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลา (8 มี.ค. 59)
        -
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com