หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ชีวิตสดใส ชื่นใจปีใหม่มา
สุขสันต์วันปีใหม่ 2560 ครอบครัวบ้านสงขลา

กิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บ้านสงขลา วันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 60
เวลา 18.00 – 22.00 น. หลังเสร็จสิ้นงานวันเด็ก โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทุกๆฝ่าย ทุกงาน และลูก ๆ ในความอุปการะฯเข้าร่วมกิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารต่าง ๆ ปิ้ง ย่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ และกิจกรรมการแลกของขวัญปีใหม่จับของขวัญพิเศษ มีการแสดงบนเวทีของเจ้าหน้าที่ และลูก ๆ กิจกรรมบันเทิง

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com