หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
เปิดทำการ
๙ เมษายน ๒๕๒๙
สถานที่ตั้ง
๕๗/๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เนื้อที่
๑๙ ไร่ ๓๒ ตารางวา


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com