หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ออกกำลังกายทุกวันพุธ

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำโดยนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ พร้อมข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตื่นตัวในการปฏิบัติงาน และประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.
ณ ลานเวทีกิจกรรม ภายในบ้านสงขลา


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com