หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ต้อนรับ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

บ้านสงขลายินดีต้อนรับ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมกิจการบ้านสงขลา โดยมี นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูกๆในความอุปการะฯ ให้การต้อนรับ ได้พบปะพูดคุยกับลูกๆบ้านสงขลา และมอบสิ่งของ วันที่ 20 ต.ค. 59

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com