หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
- วันที่ 25 ก.ค. 60 ร่วมปลูกไม้ผล รอบๆ สนามฟุตบอล ภายในบ้านสงขลา
- วันที่ 28 ก.ค. 60 เวลา 07.00 น. ร่วมกิจกรรมใน พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกหมู่เหล่า พ่อค้า ประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 65 รูป โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
- เวลา 09.30 น. ร่วมพิธี ศาสนามหามงคล 4 ศาสนา โดยมีการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ศาสนาพุทธ พิธีดุอาห์ขอพร ศาสนาอิสลาม พิธีอธิฐานภาวนา ศาสนาคริสต์และพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา ของศาสนาซิกข์ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
- เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรและตั้งแต่เวลา 11.00 เป็นต้นไป


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com