หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ครบรอบ 9 ปี วันเปิดสวนประวัติศาสตร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ พร้อมเด็กๆ ในความอุปการะฯร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาส ครบรอบ 9 ปี วันเปิดสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ณ บริเวณลานหน้าหลวงพ่อทวด สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 300 คน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com