หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


บ้านสงขลาร่วมกิจกรรม “โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง”

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองปลิง อ.ควนเนียง จ.สงขลา นำโดยนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขนม ฯลฯ มอบให้กับโรงเรียน และเด็กๆที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com