หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
โดยมีนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
และหัวหน้าหน่วยงานสังกัด พม. ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นี้ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับ คณะหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดสงขลา พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมลูกๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com