หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

กิจกรรม 5 ธันวามหาราช 2558

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการเจ้าหน้าที่และเด็กโตในความอุปการะฯ ไปร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองสักการะ
แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพ่อค้าและประชาชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 88 พรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ.เวทีสระบัว แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com