หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ”สุขสันต์วันเกิด”

สำหรับลูก ๆ บ้านสงขลา ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยนำลูก ๆ ออกไปทำบุญวันเกิด ไหว้พระขอพร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ ที่วัดใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ฯ และพาเด็ก ๆ ไปเที่ยว ณ สถานที่ท่องเที่ยว/ห้างสรรพสินค้า
ใน จ.สงขลา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com