หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ แสงธรรมนำทางส่องชีวิต ประจำเดือน ต.ค. 57 บ้านสงขลา
นำเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน
ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่
ณ สำนักสงฆ์บ้านบุญ อ.นาทวี จ.สงขลา วันที่ 4 ต.ค.57

**************************


 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์