หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมมอบคำกลอนความในใจ แม่-ลูก และแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการนำดอกมะลิมากราบขอพร และร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.30 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com