หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ยินดีต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com