หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


วันที่ 9 ส.ค. 59 ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2 ประจำจังหวัดสงขลา และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบ้านสงขลา ได้เยี่ยมชมลูก ๆ ในความอุปการะฯ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และนำวงดนตรีทหารเรือมาแสดงให้ความบันเทิงให้กับลูก ๆ บ้านสงขลา ณ ลานกลางแจ้ง ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com