หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ภาพกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

1.จัดกิจกรรมให้เด็กในความอุปการะฯ วาดบัตรอวยพรวันแม่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ภายในบ้านสงขลา
2.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมคณะหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน/พ่อค้า/ประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 06.00 – 07.30 น.
3.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการใน จ.สงขลา ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11 .00 น.
3.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดโครงการวันแม่ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ณ อาคารนันทนาการ ภายในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อให้เด็กๆในความอุปการะฯได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด และแม่ที่เลี้ยงดูปัจจุบัน และ กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ รอบสนามฟุตบอล โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของบ้านสงขลาแต่ละฝ่ายงาน /แม่ – ลูก แต่ละบ้าน วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 14 .00 น.
4.ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะหน่วยงาน/ส่วนราชการ ภาครัฐ/เอกชน/พ่อค้า/ประชาชนในจังหวัดสงขลา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
5.ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 18.30 – 20 . 00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com