หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เชิญชวนพี่ ๆ ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้แนวคิด"อยู่บ้าน..หยุดเชื้อ..เพื่อชาติ"


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com