หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามช่วงวัย”
(แหลมสมิหลา จ.สงขลา)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดโครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามช่วงวัย” ปีงบประมาณ 2561 นำเด็กเล็ก อายุ 3 – 4 ปี พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กออกไปเที่ยวทะเล บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา จ. สงขลา
เด็ก ๆ ได้เที่ยวชมชายหาด – เล่นทราย – วิ่งเล่น รับประทานอาหาร

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com