หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

วันที่ 29 มี.ค. 59 กลุ่มงานพัฒนาการเด็กบ้านสงขลา นำลูกน้อยวัย 2 – 4 ขวบ ออกมาพักผ่อน ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เด็กๆได้วิ่งเล่น ออกกำลังกาย เที่ยวชมธรรมชาติ สนุกสนานเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนกลับสถานสงเคราะห์

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com