หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ หมู่ที่ 6 อ.จะนะ จ.สงขลา วันที่ 23 มี.ค. 59 นำโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ บ้านสงขลาได้จัดกิจกรรมพร้อม นำเครื่องเขียน ตุ๊กตา ขนมปัง ของเล่น ฯลฯ
มอบให้เด็กๆนักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงาน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com