หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน

วันที่ 21 ก.พ.62 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสงขลา ในโครงการ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน" ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะหมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำเภอสทิงพระ หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่งตึ๊ง) หาดใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com