นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**แจ้งเพื่อทราบ**

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ในช่วงระยะนี้ ทางบ้านสงขลาขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สิ่งของต่าง ๆ มีพอที่จะใช้สำหรับเลี้ยงดูเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ แล้ว ถ้ามีสิ่งของไม่พอ ทางบ้านสงขลาจะแจ้งในโอกาสต่อไป และให้ท่านบริจาคเงินได้ตามปกติ

**************************

เรียน.. หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน ที่จะติดต่อราชการกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และไม่สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ ทางบ้านสงขลาขอแจ้งให้ทราบ
ว่าขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในของบ้านสงขลาเกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว สำหรับติดต่อกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เฉพาะวัน-เวลาราชการ ดังนี้....

1.ติดต่อราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร/แฟกซ์ 0 7433 0219
2.ติดต่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับลูกๆ บ้านสงขลา โทร 06 5761 6460
3.ติดต่อราชการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (ข้อมูลด้านเด็ก) และฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา
(ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก หรือติดต่อจัดกิจกรรมนันทนาการ) โทร 08 0226 7109
4.ติดต่อฝ่ายงานพยาบาล/งานพัฒนาการเด็ก โทร 08 2431 4099


รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ 2560
[มีนาคม] [เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม][สิงหาคม] [กันยายน]
[แบบประเมินบัญชี ปี 2560]

ปีงบประมาณ 2561

[ตุลาคม][พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2562

[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม]
[กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน] ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2562
   
บ้านสงขลา... ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พบอ.สว.
   
บ้านสงขลา... ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลเด็กติดเชื้อ HIV ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา”
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการประสานส่งเด็กและเยาวชน
เข้ารับการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์
 
โครงการ ทำผ้าบาติก สร้างสรรค์ผลงาน ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562
   
ต้อนรับผู้มีอุปการะคุณ มอบอุปกรณ์ให้บ้านสงขลา
   


..:: ประกาศ ::..

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว : 17 พ.ค. 62

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : 2 พ.ค. 62

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 27 ก.ย. 61

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 11 ก.ย. 61

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 20 ส.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 24 เม.ย. 6
1
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 8 มี.ค. 6
1
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 29 ม.ค. 6
1
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 25 ม.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 8 ม.ค. 61

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 25 ก.ย. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสด เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารทะเล ประเภทผักสด ผลไม้และของหวาน ประเภทของแห้ง ของชำ และของเค็ม ประเภทแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 31 ส.ค. 60

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสด เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารทะเล ประเภทผักสด ผลไม้และของหวาน ประเภทของแห้ง ของชำ และของเค็ม ประเภทแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห็เด็กบ้านสงขลา : 15 ส.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการและแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 10 ส.ค. 60

ประกาศรับสมัครงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2560
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 22 พ.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 28 มี.ค. 60

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com