หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการสุขสันต์วันเกิด

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จัดโครงการสุขสันต์วันเกิด ปีงบประมาณ 2561
นำลูกๆ ในความอุปการะฯ ที่มีวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ออกไปทัศนศึกษา เที่ยวชม สวนนายจ้อ สตรอว์เบอร์รี่ ณ บ้านฉลุง ต.ฉลุง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จากนั้น นำเด็ก ๆ มาไหว้พระ ที่วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ และ เล่นเครื่องเล่น ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com