หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
-เวลา 06.00 – 07.30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 91 รูป ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวสงขลา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
-เวลา 09.00 น. ร่วมทำกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”เนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยชูกำปั้นขวากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักความสามัคคีอันดีต่อกัน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์
-เวลา 09.30-16.00 น.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมใจกัน จัดเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ ทุกๆพื้นที่ ภายในบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com