หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ต้อนรับ คณะจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมกับ ศาลจังหวัดสงขลา ในโอกาสมาเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมกับ ศาลจังหวัดสงขลา ในโอกาสมาเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของ สนับสนุนกิจการบ้านสงขลา ตามโครงการ ปฏิบัติธรรมบูชาวิปัสสนากรรมฐาน น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย เดือนธันวาคม 2559 – เดือนธันวาคม 2560

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com