หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561

นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561 ให้กับข้าราชการ-เจ้าหน้าที่-ลูกจ้างของหน่วยงานทุกๆคน พร้อมทั้งเด็กๆในความอุปการะฯ
วันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 06.00 – 22.00 น. ณ ลานกิจกรรมเวทีใหญ่ ภายในบ้านสงขลา จัดเลี้ยงอาหารเย็นลูกๆ มีอาหารประเภทต่างๆ เช่น ปิ้ง-ย่าง เครื่องดื่ม กิจกรรมการแสดงของลูกๆและเจ้าหน้าที่ กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ และจับของขวัญพิเศษของบ้านสงขลา กิจกรรมบันเทิงเต้นรำ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com