หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

ข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมส่งกำลังใจให้กับคณะปั่นจักรยาน
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ จุดทางผ่านบริเวณหน้าสถานสงเคราะห์ ก่อนขึ้นสะพานติณสูลานนท์ โดยมีเด็กโตในความอุปการะฯ และเจ้าหน้าที่บ้านสงขลา เข้าร่วมในขบวนปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ พร้อมกับมวลชนชาวสงขลาครั้งนี้ด้วย

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com