หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมชมงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

วันที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 19.00 – 21.00 น.
ข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ พร้อมเด็กในความอุปการะฯ ร่วมชมงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี เนรมิต‘Center of Life - Center of Happiness’ แลนด์มาร์กความสุข และเทศกาลของขวัญส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com