หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการถนนเด็กเดิน และโครงการสุขสันต์วันเกิด
สำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกๆบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรม โครงการถนนเด็กเดิน และโครงการสุขสันต์วันเกิด ให้กับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ วันที่ 19 ต.ค. 58 ภายในพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เวลา 14.00 – 22.00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com