หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.สงขลา ประจำปี 2561


ในวันที่ 9 ก.ย.2561 เวลา 13.00 -21.00 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ พร้อม ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.สงขลา ประจำปี 2561 โดยใช้ชื่อว่า "ภูมิธรรม ภูมิไทย ภูมิใจสงขลา" ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การโต้วาที การวาดภาพ การออกร้านทำมือ จัดบูธนิทรรศการ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มเยาวชน

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com