หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09 . 00 – 14.00 น.
นำโดยนายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ
บ้านสงขลาได้นำเครื่องเขียน ขนมปัง ของเล่น ฯลฯ เข้าร่วมโครงการฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com