หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ กีฬาสีบ้านสงขลา ประจำปี 2560 “พื้นบ้านเกมส์”

บ้านสงขลาจัดโครงการแข่งกีฬาสีภายในสถานสงเคราะห์ประจำปี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีงาม และความสามัคคี ระหว่างข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกๆบ้านสงขลา
โดยจัดให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกๆ ตั้งแต่ 2-3 ขวบขึ้นไป
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มจากกิจกรรมขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาเด็กอ่อน 2 – 3 ขวบ เช่น แข่งคลาน โยนบอล ฯลฯ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแสนสนุกประเภทต่างๆสำหรับ พ่อ-แม่-ลูก
จัดกิจกรรมวันที่ 9 กันยายน เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com