หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 1 ส.ค. 62 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยได้นำขนมปังปีบ นมกล่องเเละจัดกิจกรรมวาดรูประบายสี เพื่อเเลกของรางวัลมากมาย เช่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การเรียนและกระปุกออมสิน ให้กับนักเรียนเเละชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com