หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561


โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2561 ณ ลานเวทีกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมให้ลูกๆบ้านสงขลาตั้งแต่อายุ 4 - 18 ปี ได้ร่วมลงนามถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความวันแม่ มอบต้นมะลิให้กับผู้ปกครองฯและแม่ๆที่เลี้ยงดู ด้วยบรรยากาศแห่งความตื้นตันใจ และชมการแสดงของลูก ๆ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com