หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ต้อนรับ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ยินดีต้อนรับ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ได้พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com