หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจในโครงการต่างๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติ สร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี


- เวลา 06.00 -08.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา
ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 08..00-10.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 17.30-20.30 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือสงขลา จังหวัด
- เวลา 17.30-20.30 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานเวทีกิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com