หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการสุขสันต์วันเกิด ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560

นำลูกๆในความอุปการะฯ ที่มีวันเกิดในเดือน สิงหาคม ออกไปทัศนศึกษา เที่ยวชมทัศนียภาพเมืองหาดใหญ่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเอง ที่ยอดเขาคอหงส์ ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง ไก่ KFC – ไอศกรีม ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com