หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

รวมภาพกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์ วันที่ 12 สิงหาคม 2560

- จัดบอร์ดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- เวลา 06.00 -08.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา
ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 08..00-10.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 10.30-13.30 น.ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2560 ณ ลานเวทีกิจกรรม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมให้ลูกๆบ้านสงขลาตั้งแต่อายุ 4-18 ปี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,เพลงสดุดีมหาราชา การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความวันแม่ มอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับผู้ปกครองฯและแม่ๆที่เลี้ยงดู ด้วยบรรยากาศแห่งความตื้นตันใจ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร และชมการแสดงของลูกๆ
- เวลา 17.30-20.30 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ เวทีสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com