หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

รวมภาพกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี
กิจกรรมภายในและภายนอกสถานสงเคราะห์ วันที่ 12 สิงหาคม 2559

- จัดบอร์ดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- เวลา 06.00 -08.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 08..00-10.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 10.30-13.30 น.ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ไหว้แม่ ทุกวัน สร้างขวัญ ผูกใจ” ณ ห้องประชุม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมให้ลูกๆบ้านสงขลาตั้งแต่อายุ 4-18 ปี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,เพลงสดุดีมหาราชา การมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ,เรียงความวันแม่ มอบรางวัลลูกดีเด่น,แม่ดีเด่น และมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับผู้ปกครองฯ และแม่ๆที่เลี้ยงดู ด้วยบรรยากาศแห่งความตื้นตันใจ และชมการแสดงของลูกๆ
- เวลา 13.00-14.00 น.ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบๆห้องประชุมสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
- เวลา 17.30-20.30 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ เวทีสระบัว อ.เมือง จ.สงขลา
- เวลา 18.30-20.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com