หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

- 07.00 น. ร่วมกิจกรรมกับกับสำนักงานจังหวัดสงขลา ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป พร้อมกับเหล่าข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง

- 10.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พร้อมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา

- 18.30 – 20.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง

- 18.30 - 20.00 น. ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และเด็กๆในความอุปการะฯ
ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานเวที กิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com