หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

        ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

 - เวลา 09.00 น. กิจกรรมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 - จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณเวทีกลางสระบัว แหลมสนอ่อน เทศบาลเมืองสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com