หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ พร้อมสิ่งของ เช่นขนมปัง,เครื่องเขียน,ตุ๊กตา,เสื้อผ้ามือสอง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วัดพังตรี อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายอำเภอระโนด กิ่งกาชาดจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com