หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

บ้านสงขลานำข้าราชการ/เจ้าหน้าที่และเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ เข้า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

- เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

- เวลา 19.00 น. พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com