หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
พร้อมทั้ง นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลาและคณะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

- เวลา 06.00 -07.30 น.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และเด็กๆในความอุปการะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา

- เวลา 18.00 – 21.00 น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**************************

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์