หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

มาตราการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายกเจือ กิ้มอั้น นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตราการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อป้องและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com