หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามช่วงวัย”

(อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดโครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตามช่วงวัย” ปีงบประมาณ 2561 นำเด็กเล็ก อายุ 4 – 5 ปี พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กออกไปเที่ยวน้ำตกโตนปลิว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็ก ๆ ได้ลงเล่นน้ำ เที่ยวชมธรรมชาติ สนุกสนานเพลิดเพลิน

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com