หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการสุขสันต์วันเกิด ปีงบประมาณ 2560

โครงการสุขสันต์วันเกิด ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2561 นำลูก ๆ ในความอุปการะฯ ที่มีวันเกิดในเดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เด็ก ๆได้ มอบของกินของใช้ให้คุณตา คุณยาย และร่วมกิจกรรมนันทนาการ
และจัดเลี้ยงอาหารเที่ยง ไก่ KFC – ไอศกรีม ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

 


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com