หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

การแข่งขันคัดเลือกนักฟุตบอล DCY ACADEMY

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ส่งเด็กผู้หญิงในความอุปการะฯ จำนวน 7 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ฝีกสอน เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักฟุตบอล DCY ACADEMY กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีนักกีฬาจาก 23 หน่วยงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั้งหมด 300 คน โดยแบ่งเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 180 คน คัดเหลือ 25 คน เด็กหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 120 คัดเหลือ 25 คน
ณ สนามศูนย์ฝึกฟุตบอล ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ (YHA) จังหวัดปทุมธานี

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com