หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

ต้อนรับ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 16 มี.ค. 59 เวลา 10.30 น. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ท่านรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้พบปะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ เยี่ยมเด็กๆในความอุปการะของบ้านสงขลา และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com