หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นำข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โครงการถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม ร้องเล่น เต้นรำ ริมเลสาบสงขลา ที่ หลาดสองเล โรงสีแดง หับโห้หิ้น อำเภอเมืองสงขลา จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและ เยาวชน ประธานเปิด โครงการถนนเด็กเดิน เพลินถิ่นพหุวัฒนธรรม ร้องเล่นเต้นรำ ริมเลสาบสงขลา ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com